Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren negen katholieke basisscholen en één bijzonder neutrale school, met in totaal circa 2100 leerlingen en 200 personeelsleden. Vijf katholieke scholen zijn gevestigd in Borne, één katholieke school in Hertme, twee katholieke en één bijzonder neutrale school in Delden en één katholieke school in Bentelo. Binnen onze scholen vindt het onderwijs plaats in een veilige en geborgen omgeving.

Er wordt eigentijds onderwijs op maat gegeven binnen de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. In de groei naar volwassenheid worden bij het kind op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied kennis, vaardigheden en inzicht ontwikkeld. Op deze wijze leert het kind zijn/haar weg te vinden in een snel veranderende maatschappij. Tijdens het leerproces wordt er een sterk beroep gedaan op het ontwikkelen van competenties, met name gericht op zelfstandigheid en het samenwerkend vermogen van het kind.

Stichting KOMT is een dynamische organisatie die in goede harmonie haar medewerkers stimuleert en ondersteunt bij het verzorgen van primair onderwijs. De Stichting wil een continue lerende organisatie zijn ter optimalisering van haar effectiviteit.

Zij werkt vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders waarbij transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn. De eigenheid van de scholen blijft gewaarborgd.  Een open communicatie tussen alle geledingen is hierbij voorwaarde

Contact

info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl

Stichting Komt
Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top