Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de Ouderraad uit: 

Staand v.l.n.r.: Bjorn Mereboer, Mirjam de Koning, Hanneke Langeler (voorz.), Margot ter Molen, Dorina Hof, Bas Koppers, Joyce Fronkink.

Zittend v.l.n.r.: Leonie Vaalt, Annemarie Terpstra, Gerard Buist, Wilma Boesveld (penningm.), Corine Zieverink (secr.) 

Daniëlle Bootsveld ontbreekt op deze foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie OR en MR Flora

De Ouderraad heeft ook een eigen e-mailadres: or@basisschoolflora.nl
Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen,
eventueel wat op- of aanmerkingen, dan kunt u dit dus ook via de mail kwijt!