Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de Ouderraad uit: 

Bjorn Mereboer, Mirjam de Koning, Hanneke Langeler (voorz.), Margot ter Molen, Bas Koppers, Joyce Frongink,

Leonie Vaalt, Annemarie Terpstra, Corine Zieverink (secr.), Daniëlle Bootsveld, Gerrit-Jan Brinkman, Martin Mulder en Tessa Drent.

 

Zie: Presentatie OR en MR Flora

 

De Ouderraad heeft ook een eigen e-mailadres: or@basisschoolflora.nl
Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen,
eventueel wat op- of aanmerkingen, dan kunt u dit dus ook via de mail kwijt!